Opbrengst: € 120.000 voor Killercell onderzoek

 

De verkoop van de Stang-koffers, de kunstkofferveiling tijdens de Killerparty op 8/11, de Catawikiveiling op 13/12, diverse acties en de bijdragen van vele sponsors leidden tot een totale opbrengst van € 120.000 voor Killercell! De checque werd in februari door de voorzitter aan Dr. Gerard Bos overhandigd.

We kijken met veel trots terug op het gezamenlijk bereikte resultaat!

 

Download de verantwoording over 2014/2015 hier.

 

Voorzitter Carel-Jan van den Wildenberg van de gezamenlijke Rotaryclubs Maastricht overhandigt de cheque van € 120.000 aan Professor Gerard Bos.